การเตรียมตัวก่อนการตั้งครรภ์
ก่อนการตั้งครรภ์ท่านต้องเตรียมตัวเตรียมใจเพื่อเป็นคุณแม่คนใหม่ท่านต้องเรียนรู้เรื่องต่างๆดังนี้

* คนเราตั้งครรภ์ได้อย่างไร
* อาการของคนตั้งครรภ์
* การตั้งครรภ์เมื่ออายุมากกว่า 35 ปี
* การตั้งครรภ์เมื่อมีโรคเรื้อรัง
* ความพร้อมทางอรมณ์
* ความพร้อมทางร่างกาย
* ความพร้อมทางการเงิน
* การรับประทานกรดโฟลิก
* การเลือกวิตามินรวม
* การเป็นหมัน
* การคำนวณวันคลอด

ก่อนการตั้งครรภ์

1

หน้าเด็ก

เด็กดูดนม

* การตกไข่
* คนเราตั้งครรภ์ได้อย่างไร
* การปฏิสนธิ
* การตรวจสุขภาพก่อนการตั้งครรภ์
* การตรวจเลือด
* การตรวจปัสสาวะ
* การเจาะเลือดตรวจสุขภาพครรภ์
* การเตรียมตัวก่อนการตั้งครรภ์
* การเตรียมตัวก่อนตั้งครรภ์
* การคำนวนวันคลอด
* การทดสอบการตั้งครรภ์
* อาหารที่เพิ่มเชื้ออสุจิ
* วิตามินที่ร่างกายต้องการ
* การตั้งครรภ์เมื่ออายุมากกว่า 35 ปี
* ความพร้อมทางร่างกาย
* ความพร้อมทางการเงิน
* การคำนวณวันคลอด
* การตรวจ CVS
* เมื่อไรจึงจะตรวจโครโมโซม
* การตั้งครรภ์ในผู้ที่สูงอาย
* การตั้งครรภ์กับสิ่งแวดล้อม
* การตั้งครรภ์ที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ
* การตั้งครรภ์และความเครียด
* x-ray และการตั้งครรภ์
* การตั้งครรภ์และการใช้ยา
* การตั้งครรภ์และการท่องเที่ยว

ขณะตั้งครรภ์

* อาการที่พบบ่อยขณะตั้งครรภ์
* การฝากครรภ์
* การเปลี่ยนแปลงของร่างกายขณะตั้งครรภ์
* การออกกำลังกายขณะตั้งครรภ์
* อาหารสำหรับคนท้อง
* เลือดออกขณะตั้งครรภ์
* การตรวจเลือดกลุ่ม Rh
* ปัญหาทางเพศสัมพันธ์ระหว่างการตั้งครรภ์
* ยาที่ไม่ควรจะรับประทานในระหว่างตั้งครรภ์
* เมื่อลูกดิ้น
* การแท้งบุตร

การตั้งครรภ์ไตรมาศแรก

* การตั้งครรภ์ใน1-3 เดือน
* เดือนที่1
* เดือนที่2
* เดือนที่3
* การตรวจคัดกรองของการตั้งครรภ์ไตรมาศแรก
* การแท้งบุตร
* ไข่ฝ่อ

การตั้งครรภ์ไตรมาศที่สอง

* เดือนที่4
* เดือนที่5
* เดือนที่6
* Quad Screen
* ลูกดิ้น

การตั้งครรภ์ไตรมาศที่สาม

* เดือนที่7
* เดือนที่8
* เดือนที่9
* เจ็บท้องเตือนหรือเจ็บหลอก
* สัญญาณใกล้คลอด
* น้ำเดินก่อนกำหนด

การคลอดบุตร

* สัญญาณใกล้คลอด
* การคลอดบุตร
* การผ่าทำคลอด
* การเตรียมความพร้อมก่อนคลอด
* การคลอดโดยใช้เครื่องดูด

โรคแทรกซ้อนขณะตั้งครรภ์

* โรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์
* โรคความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์
* โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
* โรคแทรกซ้อนขณะตั้งครรภ์
* toxoplasmosis

หลังตั้งครรภ์

* การให้นมบุตร
* สุดยอดอาหารสำหรับคุณแม่ที่เลี้ยงลูกด้วยนม

Advertisements