พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชาและขอพระองค์มีพระชนมายุยิ่งยืนนานเป็นมิ่งขวัญชาวไทยตลอดไปขอพระองค์ทรงพระเจริญAdvertisements